دولتمردان محبوب

یاران موعود حاکمان و دولتمردان حکومت جهانى حضرت حجّت علیه السلام هستند؛ کارگزارانى توانا که مردم به حاکمیت آنان خرسندند.

امام صادق علیه السلام مى‏فرماید :

«در میان شیعیان ما در حکومت قائم علیه السلام افرادى هستند که ارکان و حاکمان زمین‏اند و به هر یک از آنها توان چهل مرد داده شود.»1

ایشان بر اریکه دل مردم جهان حکم مى‏رانند، بدان حد که پیروى و همسویى یک ارزش همگانى شمرده خواهد شد حتى براى طبیعت !

امام باقر علیه السلام چنین بیان مى‏دارد:

«هیچ چیزى در جهان باقى نمى‏ماند مگر آنکه مطیع و پیرو (یاران موعود) خواهد شد، حتى حیوانات زمین وپرندگان آسمان! همگان رضاى ایشان را در هر امرى جستجو مى‏کنند؛ بخشى از زمین بر جاى دیگرمباهات مى‏کند و مى‏گوید: امروز یکى از یاران قائم علیه السلام بر من گام نهاد و از اینجا گذشت!.»2


________________________

1- « یکونُ من شیعَتِنا فى دَولَة القائمِ سَنَامُ الأرضِ و حُکّامُهَا یُعطَى کُلّ رَجُل منهُم قوة أربعینَ رَجُلا». اختصاص،ص8 .

2- «..فلیس من شى ء الا و هو مطیع لهم، حتى سباع الارض، و سباع الطیر، یطلب رضاهم فى کل شى ء حتى تفخر الارض على الارض و تقول: مرّ بى الیوم رجل من اصحاب القائم علیه السلام ». کمال الدین، ج2، ص 673، حلیة الابرار، ج، 685.