وصیت‌نامه شهید مسعود صباغ
ای کسانیکه ندای ما را می‌شنوید تا زمانی که دشمن نابود و مستضعفان جهان از زیر سلطه ابرقدرت‌های جهان خوار بیرون نیامده و کربلا را بعثیان کافر رها نکرده و مکه معظمه آن خانه خدا و جای عبادت و سیاست آزاد نشده، همه ذلیل هستیم، و تنها رمز پیروزی و رسیدن به این هدف پشتیبانی از ولی فقیه است مادر جان هروقت خواستی برای من گریه کنی صدها بلکه هزاران شهید گمنام و بی‌مزار و بی‌کفن گریه کنید، که صهیونیست‌های غاصب خون پاکشان را در بیروت به زمین ریختند ......

ببوسم دستت ای مادر که پروردی مرا آزاد
بیا بابا تماشا کن که فرزندت شده داماد
به حجله می‌روم شادانه ولی زخمی به تن دارم
به جای رخت دامادی لباس خون به تن دارم