سلام.

ای خوبم.مهربانم.عزیزم.ای جانم

منتظر آمدنت بودم.

چندیست تدارک آمدنت را داده ام

با تمام سلول های جانم برای حضور تو تمرین نموده ام

نامت را.

همخوانی قشنگی شده است.

می خواهند برایت زمزمه کند.

سلول های جان من همه با هم

"اللهم صل علی محمد وآل محمد"

یا رسول الله تولدت مبارک